ඩ්‍රෝන කැමරාවක් කඩා වැටී පාසලකට උන හදියක්

0
296
drone camera
Loading...

හිරි පොකුණ ප්‍රදේශයෙන් මෙම ගැටලුව මතුවී ඇත එම ප්‍රදේශයේ පාසලකට මෙම ඩ්‍රෝන කැමරාව වැටී ඇති බවට ප්‍රදේශය පුරා පැතිර ගිය කටකතාවක් හේතුවෙන් ගමම කැළඹි ගොස් ඇත. මේ නිසා දරුවන් පාසල් පැමිණීමද සම්පුර්ණයෙන් නැවතී ඇති බව පාසලේ විදුහල්පති තුමන් පොලීසියට පවසා ඇත. එලෙසම ප්‍රදේශයේ මහජනයා බිංගිරිය පොලීසියට පැමිණ දරුවන්ට ආරක්ෂාව ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා ඇත. ආරක්ෂාව ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිට් පසුව පොලීසිය පාසලට පැමිණ ප්‍රදේශ වාසීන් සමග ආරක්ෂක තත්වය ගැන සාකච්ඡා කර ඇත.

පාසල් දරුවන්ගේ දෙමාපියන් ආරක්ෂක කටයුතු මේ දක්වා කර ඇති නමුත් මෙම ගැටලුව ඇති වන් තාක් කිසිදු පොලිස් හෝ හමුදා නිළධාරියකු සේවයට යොදවා තිබී නොමැත. නමුත් ආරක්ෂක රැස්වීම අතරතුර පොලිස් නිළධාරින් ආරක්ෂාවට යෙදවීමට බිංගිරිය පොලීසිය භාරගෙන ඇත. මීට පෙර අවස්ථා කිහිපයකදිම මෙලෙස ඩ්‍රෝන කැමරා පාසලට ඉහලින් පියාසර කරවන ආකාරය විදුහල්පති හා ගම් වැසියන් කිහිප දෙනෙක් දැක ඇත.

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here